Een borstreconstructie is een ingrijpende operatie, die echter erg betekenisvol kan zijn in het leven van de patiënt. Na een borstamputatie of een verwijdering van een gezwel of tumor tijdens een borstsparende operatie is borstreconstructie voor veel vrouwen de logische volgende stap tijdens de behandeling van kanker. In dit artikel leg ik graag uit hoe een borstreconstructie in zijn werk gaat.

Hoe gaat een borstreconstructie in zijn werk?

Bij een borstamputatie (ook mastectomie genoemd), worden de huid en het volume van de borst verwijderd. Bij een borstsparende operatie, wordt zo weinig mogelijk borstweefsel verwijderd, zo weinig als de grootte en eventuele uitzaaiing van de tumor toelaat. Het doel van een borstreconstructie is dus om het volume en de vorm van de borst te herstellen en de huid te vervangen, om zo een natuurlijke borst te realiseren. Een borstreconstructie is een grote ingreep en moet in een ziekenhuis gebeuren.

Technieken voor een borstreconstructie

Bij een borstreconstructie kunnen borstimplantaten gebruikt worden, al dan niet in combinatie met eigen vet en huid (autologe weefsels) van de patiënte. Een eigenweefselreconstructie heeft de voorkeur, voornamelijk vanwege de nadelen van borstprothesen. Deze omvatten onder andere een hoger risico op infecties, migratie van het implantaat en kapselvorming. Kapselvorming kan zich voordoen als reactie van het lichaam op de prothese en kan sterk worden beïnvloed door bijvoorbeeld radiotherapie. Bij een ziekteproces als kanker, gaat de behandeling immers vaak nog door na de borstreconstructie. Het ongewenste gevolg is vervorming van de gereconstrueerde borst, waardoor een vervolgoperatie noodzakelijk is. Verder moeten borstimplantaten na verloop van tijd vervangen worden door een plastisch chirurg.

De autologe of eigenweefsel-borstreconstructie

Bij een autologe borstreconstructie wordt het eigen weefsel (huid en vetweefsel) van de patiënte gebruikt, meestal uit de buik-, soms uit de bilstreek. Gebruik van eigen weefsel heeft als grote voordeel dat de borst blijvend mooi integreert in het lichaam en er geen vervolgoperaties nodig zijn. Bovendien ziet de borst er natuurlijk uit en evolueert ze op natuurlijke wijze met het lichaam mee.

Gebeurt de reconstructie van beide borsten tegelijk, of apart?

Alhoewel het mogelijk is om bij een reconstructie te proberen beide borsten in één keer symmetrisch te krijgen, raad ik dit af. Een gereconstrueerde borst moet zich goed integreren in het lichaam. Zeker als er nog een nabehandeling volgt, is een dubbele operatie zwaar én is het effect ervan op de borstvorm vooraf onzeker. Liever zou ik adviseren om eerst de reconstructiezijde te modelleren en dan na 4-6 maanden wachten de gezonde borst symmetrisch te maken.

Pin It on Pinterest

Share This